Technické novinky

St 23.08.2017
ClampMan - upínací systémy pro plošné spoje
Novinka v sortimentu Omicron-Lab: upínací systémy pro práci na plošných spojích.
St 23.08.2017
AM1758 Odporový teploměr pro měření gradientu kalibračních pícek
Novinka v sortimentu AccuMac - AM1758 Odporový teploměr pro měření gradientu teplotního pole kalibračních pícek
Út 22.08.2017
Specializovaná zařízení pro muzea a restaurátory
V nabídce také specializovaná zařízení pro muzea a restaurátory
St 03.05.2017
12 kanálový etalonový teploměr pro kalibraci klimatických komor
Novinka v sortimentu Batemika - etalonový měřič teploty UT-ONE S12A

Nový kombinovaný modul s 8 přístroji (MIS 4) ABI Electronics

Út 04.08.2015

ABI Electronics nabízí nový kombinovaný modul s 8 přístroji uvnitř (MIS 4)

 

ABI Electronics začal nově nabízet modul Multiple Instrument Station MIS 4 - kombinovaný přístrojový modul s 8 přístroji (v jedné jednotce) s mnoha vylepšeními, novými funkcemi a kvalitnějšími měřicími parametry za přijatelnou cenu. Modul MIS 4 je přímou náhradou za modul MIS 3. Stručně souhrn přístrojů v MIS 4:

 

  • Signálový generátor libovolných průběhů
  • Univerzální vstupy/výstupy
  • Osciloskop
  • Pomocný napájecí zdroj
  • Frekvenční čítač
  • Ampérmetr
  • Voltmetr
  • Ohmmetr 

Multiple Instrument Station MIS4

´

Modul MIS 4 je uživatelem plně ovládán z PC pomocí SW (součástí dodávky přístroje) a jako další významné funkce lze zmínit:

  • Grafické zobrazení - lze využívat předdefinované grafické zobrazení připravené výrobce, nebo si uživatel může grafickou plochu uzpůsobit plně dle svých potřeb, požadavků a možností (jenom určitá tlačítka, měřené hodnoty, průběhy, atp.)
  • Test flow - funkce nabízející připravení testovacích a měřicích sekvencí a postupů (např. krok-za-krokem postupy pro nekvalifikovanou obsluhu procesu bez hlubších znalostí problematiky měření) s výstupem ve formě testovacího protokolu (naměřené hodnoty, stav a výsledky testů, jednotlivé kroky, atp). Podpůrnými prostředky funkce Test Flow je použití schémat, obrázků a fotek, videí, tak aby obsluha měla jasnou informaci o prováděných krocích. Test flow také nabízí možnost sdílení databáze a měřicích postupů s dalšími uživateli.

Tento modul se nabízí za velmi příznivou cenu při porovnání s případným nákupem uvedených přístrojů samostatně spolu s významnou přidanou hodnotou ve funkci TestFlow.

 

MIS 4 - Test Flow

 

MIS 4 - Instruments

 

< Zpět