Kategorie výrobků

Dodáváme zboží následujících výrobců

Souhrnnou tabulku s výčtem všech přístrojů pro lepší přehled si můžete stáhnout zde:

Výběrová tabulka

AccuMac

AccuMac
Vybavení pro velmi přesné měření a kalibraci teploty.

Andeen-Hagerling

Andeen-Hagerling
Výrobce nejpřesnějších kapacitních můstků a etalonových kondenzátorů na světě.

API Weinschel

API Weinschel
Mikrovlnné attenuátory, konektory a další příslušenství pro přesné aplikace na frekvencích do 50 GHz.

Batemika Measurement Solutions

Batemika Measurement Solutions
etalonové měřiče teploty

Gems Sensors & Controls

Gems Sensors & Controls
Snímače tlaku, průtoku a hladiny kapalin, jejich příslušenství.

IET Labs

IET Labs
odporové, kapacitní a indukční dekády v různých provedeních odporové, kapacitní a indukční etalony simulátory odporových teploměrů proudové/napěťové zdroje, děliče napětí

Kambic Metrology

Kambic Metrology
Kalibrační lázně vzduchové a olejové Klimatické a teplotní zkušební komory (kompresorové, peltier) Kalibrátory vlhkosti Lyofilizátory Teplotní pece Předávací boxy i se sterilizátory Komory pro růst rostlin Vakuové komory Vodní destilátory

Measurements International

Measurements International
přesné odporové mosty přesné odporové etalony širokých rozsahů pro primární a sekundární etalonáž odporu a teploty přesné měření a kalibrace proudu, napětí a výkonu můstky pro měření teploty speciální odporové mosty pro použití v energetice lázně/termostaty pro odporové etalony odporové dekády proudové bočníky

Picotest

Picotest
6.5 místné digitální multimetry, generátory signálů, čítače (až do 20 GHz)

OMICRON Lab

OMICRON Lab
Inteligentní měřicí systémy a přístroje. Vector network analyzers.

RADIAN Research

RADIAN Research
Etalonové elektroměry a analyzátory sítě Kalibrátory pro etalonové elektroměry Přesné zdroje napětí a proudu

Schützinger

Schützinger
Měřicí příslušenství - zástrčky, zásuvky, propojky (zkratovací prvky), přechodky-adaptery, banánky, BNC konektory, připojovací šňůry, měřicí šňůry, vodiče, testovací sondy, svorky typu "krokodýl", speciální upínací svorky "Quick-release", příslušenství

Tinsley Precision Instruments

Tinsley Precision Instruments
etalonové platinové teploměry (PRT) můstky pro měření teploty baňky pevných bodů ITS-90 testery cívek a transformátorů mikro-, mili- a ohmmetry přesné RLC můstky odporové dekády a etalony • AC odporové můstky

Microsemi (Symmetricom)

Microsemi (Symmetricom)
Systémy pro pro přesný čas a frekvenci GPS systémy, hodiny Distribuce frekvence, spec. signálů (IRIG B, telecom, pulse..) Etalonáž frekvence a času (cesium, rubidium, hydrogen maser, krystal..) Synchronizační karty do PC. Časové servery mnoha funkcí, vlastností a provedení Etalonáž frekvence a času pro armádní určení