Kategorie výrobků

Dodáváme zboží následujících výrobců

Souhrnnou tabulku s výčtem všech přístrojů pro lepší přehled si můžete stáhnout zde:

Výběrová tabulka

AccuMac

AccuMac
Vybavení pro velmi přesné měření a kalibraci teploty.

Andeen-Hagerling

Andeen-Hagerling
Výrobce nejpřesnějších kapacitních můstků a etalonových kondenzátorů na světě.

API Weinschel

API Weinschel
Mikrovlnné attenuátory, konektory a další příslušenství pro přesné aplikace na frekvencích do 50 GHz.

Batemika Measurement Solutions

Batemika Measurement Solutions
etalonové měřiče teploty

Gems Sensors & Controls

Gems Sensors & Controls
Snímače tlaku, průtoku a hladiny kapalin, jejich příslušenství.

IET Labs

IET Labs
odporové, kapacitní a indukční dekády v různých provedeních odporové, kapacitní a indukční etalony simulátory odporových teploměrů proudové/napěťové zdroje, děliče napětí

Kambic Metrology

Kambic Metrology
Kalibrační lázně vzduchové a olejové Klimatické a teplotní zkušební komory (kompresorové, peltier) Kalibrátory vlhkosti Lyofilizátory Teplotní pece Předávací boxy i se sterilizátory Komory pro růst rostlin Vakuové komory Vodní destilátory

Measurements International

Measurements International
přesné odporové mosty přesné odporové etalony širokých rozsahů pro primární a sekundární etalonáž odporu a teploty přesné měření a kalibrace proudu, napětí a výkonu můstky pro měření teploty speciální odporové mosty pro použití v energetice lázně/termostaty pro odporové etalony odporové dekády proudové bočníky

Metior

Metior
Snímače silového působení (tenzometry, "load cells")

Picotest

Picotest
6.5 místné digitální multimetry, generátory signálů, čítače (až do 20 GHz)

OMICRON Lab

OMICRON Lab
Inteligentní měřicí systémy a přístroje. Vector network analyzers.

RADIAN Research

RADIAN Research
Etalonové elektroměry a analyzátory sítě Kalibrátory pro etalonové elektroměry Přesné zdroje napětí a proudu

Schützinger

Schützinger
Měřicí příslušenství - zástrčky, zásuvky, propojky (zkratovací prvky), přechodky-adaptery, banánky, BNC konektory, připojovací šňůry, měřicí šňůry, vodiče, testovací sondy, svorky typu "krokodýl", speciální upínací svorky "Quick-release", příslušenství

Tinsley Precision Instruments

Tinsley Precision Instruments
etalonové platinové teploměry (PRT) můstky pro měření teploty baňky pevných bodů ITS-90 testery cívek a transformátorů mikro-, mili- a ohmmetry přesné RLC můstky odporové dekády a etalony • AC odporové můstky

Microsemi (Symmetricom)

Microsemi (Symmetricom)
Systémy pro pro přesný čas a frekvenci GPS systémy, hodiny Distribuce frekvence, spec. signálů (IRIG B, telecom, pulse..) Etalonáž frekvence a času (cesium, rubidium, hydrogen maser, krystal..) Synchronizační karty do PC. Časové servery mnoha funkcí, vlastností a provedení Etalonáž frekvence a času pro armádní určení